תקנון מדיניות הפרטיות באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

נא קרא הסכם זה (“תקנון”) בעיון לפני השימוש בשירותים של גרשון5 (להלן: גרשון5).

השימוש בשירותי האתר מעיד על כך שקראת והבנת הסכם זה ונתת את הסכמתך לתנאים אלה.

מדיניות פרטיות

גרשון5 נוהגת בכבוד מירבי לפרטיות משתמשיה. מטרתם של התנאים הבאים להבהיר למשתמש את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

רישום נתוני משתמש

כחלק מתהליך הרישום לאתר יש לספק פרטים אישיים. כמו כן בעת הרישום לשירותים בתשלום, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים ולרכישתם.

מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של המשתמש ולא לעשות בהם שימוש כלשהו כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.

דואר אלקטרוני

גרשון5 רשאית לשלוח לגולשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. הרשמה לאתר מהווה הסכמה מפורשת לכך, אולם בכל עת המשתמש יוכל לבטל את קבלת המיילים באמצעות שליחת בקשה למפעיל האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

גרשון5  לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר למעט במקרה של רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

בכל מקרה לא תבוצע העברה של פרטי האשראי של הלקוחות.

גרשון5 פועלת ככל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי גרשון5

קנייה בטוחה

גרשון5 דואגים לאבטחה מלאה של הליך הקניה ושל פרטיות הגולשים שלנו.

בזמן אמת אנו משתמשים בפרוטוקול של המסחר האלקטרוני (SSL), הצפנה זו מתרחשת מרגע הכנסת המידע למערכת ועד יצירת הקשר עם הגורמים המאשרים את העיסקה.

ביטחון עם תקן  PCI – LEVEL I:
החל מסוף שנת 2012 כל ארגון המבצע חיובים של כרטיסי אשראי, מחויב על ידי חברות האשראי לעמוד בתקן PCI.

סמכות שיפוט

ההסכם הזה יפורש וידון בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל, והנך מסכים ליתן סמכות שיפוט בלעדית אך ורק למערכת בתי המשפט בתל אביב, בהקשר לכל סכסוך שעשוי להתגלע בינך לבין האתר.

דילוג לתוכן